Poslanecká sněmovna - Jindřich Nehera

25. srpna 2007 v 22:24 |  Koncepce Okresního úřadu v Bruntále o zrušení nemocnice
Poslanec Jindřich Nehera: Pane předsedající, pane ministře, i když jste na toto téma odpovídal již v dopoledních hodinách na písemnou interpelaci kolegy Vymětala a Poslanecká sněmovna nesouhlasila s vaší odpovědí, podávám na vás ústní interpelaci ve věci likvidace soukromé nemocnice v Rýmařově.
Chci podotknout, že se jedná o nemocnici prosperující a ziskovou. V loňském roce tato nemocnice vykázala zisk téměř 2 mil. Kč. Stavební úpravy nebudou muset být prováděny minimálně po dobu 10 až 15 let. Vybavení nemocnice patří k nejmodernějším v okrese Bruntál.
Pro zrušení této nemocnice v Rýmařově nehovoří ani potřeby obyvatel v této oblasti. Spousta občanů bude mít do nemocnice v Bruntále o několik desítek kilometrů více a zvláště v zimních měsících tato cesta bude velice obtížná a v některých případech může být i nedostupná. Přesto ve vládní koncepci jsou veškeré aspekty Rýmařovské nemocnice nulové. Pane ministře, dopoledne jste uvedl, že bude výběrové řízení a uvidí se, která varianta zvítězí. Z vládní koncepce je jednoznačně řečeno, kam má výběrové řízení směřovat a jak toto řízení asi dopadne.
Pane ministře, chci vás požádat, abyste znovu odpověděl, proč jsou snahy likvidovat soukromou prosperující nemocnici v Rýmařově a chci vás poprosit, abyste před definitivní smrtí vládní koalice odpověděl pravdivě. Pokud chcete opět lhát, tak raději mlčte.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane poslanče, velmi stručně, aniž bych chtěl vyplnit příliš dlouhý čas, musím říci několik informací, z nichž vyplývá, proč budeme hovořit teď o jedné a za chvíli o druhé nemocnici. Informace se vztahuje k celkovému záměru restrukturalizace lůžkového fondu v České republice.
Záměr je to rozsáhlý. Znamená, pokud bude realizován v plném rozsahu, že z dnešních 75 000 lůžek akutní péče v českém zdravotnictví by mělo být rozhodnuto o těch 55 000 lůžek, které zůstanou a z těch 20 000, které činí rozdíl, by mělo být rozhodnuto, kterých 14 000 zůstane ve sféře následné péče, tedy ošetřovatelské, rehabilitační atd.
V této souvislosti se dva roky připravuje konečné rozhodnutí, které mají v ruce čtyři partneři podle zákona, který byl přijat v této místnosti a který si určitě pamatujeme. Jen stručně připomenu, že tento zákon říká, že partnery, kteří rozhodnou v tajném hlasování, je stát, v tomto případě Ministerstvo zdravotnictví, Česká lékařská komora, představitel zaměstnavatelů, v našem případě Asociace českých a moravských nemocnic a příslušná pojišťovna. Znamená to, že mluvíme o procesu, který bude trvat několik měsíců a znamená několik desítek tisíc tajných hlasování.
Na tento proces, který už započal, ale nemocnice, na kterou se ptáte, jím ještě neprošla, se připravovali všichni čtyři partneři. Připravili k tomu jednotné pokyny, připravili k tomu jednotná kritéria a všichni je podepsali a připravili k tomu závazný postup, kterým se bude postupovat. Stát se také připravoval. Připravil jakýsi přehled o tom, kterých 55 000 lůžek by mělo zůstat v akutní péči a kterých 14 000 lůžek z těch 20 000 rušených by mělo přejít do péče následné. Výsledkem je materiál, na který upozorňujete a v něm jedna položka, která se týká nemocnice Rýmařov.
Nemocnice Rýmařov je nemocnice, kde odpovědnost za zdravotní péči, kterou tato nemocnice zajišťuje, je na okresním úřadu. Tím se liší od příští interpelace za několik minut, která se týká zařízení, jehož zřizovatelem odpovědným za výkon zdravotní péče je Ministerstvo zdravotnictví. Myslím, že tím pádem není žádnou lží, ale skutečností, že podklady pro přípravu státu ke konečnému rozhodnutí v tajném hlasování připravoval okresní úřad. Připravoval je podle určitých kritérií a připravil je určitým způsobem, který - a není to jistě náhoda - je právě v případě rýmařovské nemocnice napadán příliš často. Je tedy možné, a já jsem dopoledne přiznal a teď se to pokusím zopakovat, že právě v tomto případě podklady nebyly zpracovány tak, aby z nich vyplývalo jedno řešení. Můžete namítnout, že i v jiných případech těch řešení může být více, ale četnost nejen interpelací v tomto případě, ale i dopisů a celé řady jednání svědčí o tom, že okres Bruntál, který patří mezi ty komplikované jednak počtem zdravotních zařízení - znovu opakuji, že v tomto okrese je 10 lůžkových zdravotnických zařízení, z toho 4 nemocnice, které poskytují akutní lůžkovou nemocniční péči - že tedy tento okres bude velmi složitý pro rozhodování a mě opravdu spíš těší, že mohu znovu přednést informace, které zatím máme a tím opravdu potvrdit, že jsme připraveni modifikovat materiál s nímž jdeme do tohoto výběrového řízení právě pro tento okres.
Opakuji tedy, že v okrese Bruntál je tradiční standardní historická okresní nemocnice, která je ve městě Krnově, což je velmi asymetrické umístění v tomto okrese. Je to nemocnice, která ve srovnání s Rýmařovem, abychom to neodlišovali, je nemocnice silně zadlužená, nemocnice, která splňuje všechna odborná kritéria. Ekonomická jednoznačně nesplňuje. Doufám, že je ale srozumitelné, že nemůžeme z tohoto důvodu zavřít Krnov a nechat Rýmařov právě pro tu vlastní polohu. To předesílám proto, že jsem rád, že jsem často upozorňován na ekonomická kritéria těchto rozhodnutí, ale já musím říci, že v případě rozmístění sítě lůžkových zdravotních zařízení je v plném rozsahu - tedy ta ekonomická kritéria - priorizovat nemohu. Dobré a špatné nemocnice v ekonomickém smyslu nejsou rozmístěny rovnoměrně a je pravda, že v některých případech z důvodů dostupnosti lůžkové péče pro pacienty bude muset být rozhodnuto pro nemocnici, která má horší ekonomické výsledky ve srovnání se sousední nemocnicí, která má výsledky lepší. Platí to tedy o Krnovu. Krnov bude podle našeho názoru, s nímž jdeme do výběrového řízení, tou nemocnicí, která patrně získá ze státní zakázky a získá-li rozumný a potřebný rozsah, může to být i cesta, jak se její zadluženost sníží.
V centru okresu leží nemocnice Bruntál, leží v dnes okresním městě. Provozovatelem je akciová společnost a z tohoto hlediska je to nestátní zdravotnické zařízení, i když - jak připomínám - tato společnost provádí zdravotní péči v pronajatém majetku, který patří městu. Kromě toho je v tomto okrese ještě nemocnice Albrechtice a nemocnice, na kterou jsem tázán, nemocnice Rýmařov. Přejdu informace o dalších šesti zařízeních. Znovu opakuji, že při prvním seznámení se s koncepcí okresu Bruntál, a každým okresem byla vedena celá řada jednání, jevila se lokalitace rozmístění zakázky velmi realistická. Vychází z toho, že tento okres, který je hornatý a patrně zde nebudeme moci přistoupit k ideálnímu modelu jeden okres - jedna nemocnice, je rozdělen na oblast krnovsko-albrechtickou, tedy na severní polovinu s vytypováním okresního úřadu o tom, aby zdravotní lůžkovou péči v této severní části okresu zajišťovala Krnovská nemocnice a na oblast bruntálsko-rýmařovskou, nebo-li jižní polovinu okresu, s návrhem okresního úřadu, aby zdravotní péči zajišťovala nemocnice bruntálská.
Jsem povinen říci, že jsem v ranní informaci skutečně přeskočil dva informační kroky a tím jsem mohl být právem napadán třeba i z toho, že to nebyla informace zcela pravdivá. Konkrétně Oń navrhl, aby v Rýmařově bylo ošetřovatelské zařízení, zatímco vládní koncepce skutečně v souladu se slovy pana poslance Vymětala z dopoledne obsahuje nulové zaměření, nebo nulový rozsah činnosti lůžkových zařízení v Rýmařově.
Rozšířím dopolední informaci o to, že byla skutečně na základě několika stížností, které předcházely této interpelaci, provedena celá řada dodatečných jednání, která jednoznačně ukazují, že není bez problémů a bez konfliktů rozhodnout právě o bruntálské a nerozhodnout o rýmařovské nemocnici. Mám před sebou informace, které velmi konkrétně charakterizují odbornou úroveň jednotlivých zařízení, jednotlivých částí těchto nemocnic, ale nepovažuji při této příležitosti za vhodné, řekl bych z hlediska ohledu na pacienta i z hlediska ohledu na jednotlivé nemocnice, o nich dopodrobna mluvit.
V každém případě chci potvrdit, že ministerstvo v případě bruntálského okresu jako jeden ze čtyř účastníků výběrového řízení nebude aktivně navrhovat tu variantu, která je ve vládním materiálu. Vychází ze dvou možných koncepcí, které se po dodatečném prošetření jeví jako srovnatelné. Koncepce, že jižní část okresu Bruntál bude opřena o nemocnici a) Rýmařov, b) Bruntál.
Potvrzuji některé informace, které zde padly. Bruntálská nemocnice je nemocnice větší se svým rozsahem, je určitě lokálně z hlediska okresu umístěna lépe, ale je pravda, že průměrné stáří investic má horší, je pravda, že dříve než rýmařovská vyžadovala další investice, a je pravda, že zůstává jen ten lokální problém, bude-li rýmařovská a nebude-li bruntálská, mohu očekávat podobné interpelace, poněvadž to bude stejně nerovnoměrné, jako rozhodnutí druhé.
Přesto bych rád skončil tuto informaci tím, že ministerstvo nadále trvá na názoru dvou nemocnic z té akutní péče, o Albrechticích jsem nebyl tázán, ty hodláme připojit ke Krnovu, ale že netrvá na tom, co vláda schválila, že to musí být nemocnice bruntálská.
Chci vás ubezpečit, že proti těmto několika minutám, které jsem věnoval této odpovědi na interpelaci, jednání, které o tom probíhá, trvá ve vlastní výběrové komisi čtyř partnerů celou řadu hodin, probíhá podle relativně velmi exaktních údajů, a jsem přesvědčen o tom, že z této diskuse na výběrovém řízení vzejde ten nejlepší možný návrh, který přihlédne ke všem okolnostem, které zde zmiňujete. Říkám znovu, že to konečné rozhodnutí, ať to bude Rýmařov nebo Bruntál, bude pro část obyvatel toho okresu nepříjemné. Přesto velmi pozorně zhodnotím roli výběrového procesu, až dostanu výsledek výběrové komise, co doporučím pojišťovnám ve smyslu návrhu na uzavření smluv.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama