Červenec 2007

Oddělení klinické biochemie a hematologie

28. července 2007 v 21:25 Jednotlivá oddělení nemocnice
Oddělení klinické biochemie a hematologie
Oddělení klinické biochemie a hematologie nemocnice v Rýmařově se zabývá stanovením enzymů, substrárů, proteinů, minerálů, hormonů, tumomarketů, parametrů krevního obrazu a koagulace a provádí základní transfůzní vyšetření. Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty všech oddělení nemocnice, ale i pro pacienty praktických a odborných lékařů v Rýmařově a okolí.
Primář oddělení: Dr.Mgr. Jaromír soušek
Odborný garant pro medicínskou část:
MUDr. David stejskal
Vedoucí laborantka: Květoslava Záhurská
V oddělení pracuje sedm kvalifikovaných laborantek.
Laboratoř je vybavena špičkovými biochemickými, imunochemickými a hematologickými analyzátory.
Od srpna 1999 bylo provedeno množství změn vedoucích k implementaci systému Správné laboratorní práce (zavedení kontrol na dvou koncentračních hladinách apod.).
Poskytované služby v současnosti odpovídají rozsahu lékařské péče poskytované jednotlivými odděleními nemocnice a laboratoř je schopna rychle reagovat na nové požadavky a změny.
Laboratoř předává okamžitě po kontrole výsledky v elektronické formě jednotlivým oddělením, samozřejmá je i možnost přístupu ke všem minulým vyšetřením provedeným v laboratoři. Laboratoř provádí kolem 250 tisíc stanovení ročně.
Činnost OKBaH nemocnice v Rýmařově je v porovnání s laboratořemi pracujícími v obdobných podmínkách velmi efektní.
Ohlédnutí za minulostí:
MUDr. Jan Cetkovský, primář interního oddělení, 1950 - 1975
MUDr. Miroslav Růžička, primář interního oddělení, 1975 - 2001
MUDr. Vladimír Palička, metodický dohled
RNDr.Pavel Koupil, CSc., první primář samostatného oddělení klinické biochemie a hematologie, 1993 - 1997
Bedřiška Jurenková, vedoucí laborantka v 50. Letech
Ludmila Čecháková, vedoucí laborantka počátkem 60. Let
Jarmila Jurečková, vedoucí laborantka, 1963 - 1993

Oddělení léčby bolesti

28. července 2007 v 15:34 Jednotlivá oddělení nemocnice
Oddělení léčby bolesti
Oddělení je zaměřeno na léčbu bolestivých stavů všech druhů včetně ambulantní infúzní léčby, léčbu onemocnění pohybového aparátu a na komplexní rehabilitační léčbu.
Primář oddělení: MUDR.Stanislav Horák
Vrchní sestra: Bronislava Kalusová
Na oddělení pracuje sedm sester s příslušnou kvalifikací.
Oddělení poskytuje široké spektrum služeb: kompletní elektroterapii, magnetoterapii, fototerapii, vířivé lázně horních i dolních končetin, celotělové koupele včetně podvodních masáží, přísadových a perličkových koupelí, počítačem řízenou vakuum-kompresní terapii, biotinovou lampu, počítačově řízený LASER, laserakupunkturu dětí, terapie otoků, lymfodrenáže přístrojem do. Bechyně, terapie basetovými proudy, masáže reflexní, vazivové, klasické i reflexní masáže dle Janči, léčbu sterility ve spolupráci a gynekologickým oddělením, čínské masáže TUINA, poradnu pro sportovní medicínu, komletní akupunkturní terapii, akupresuru, moxování, komplexní ai individuální léčebnou tělovýchovu a poradnu pro preventivní působení a optimalizaci pracovních poloh. Pro pacienty i zaměstnance je k dispozici moderně vybavené fitcentrum.
V léčbě bolestivých stavů oddělení zajišťuje kompletní infuzní terapii s ambulantním provozem, čímž se snižuje nutnost hospitalizace pacientů.
Technické i prostorové vybavení je moderní a dochází k postupné obměně s cílem zajistit pacientům co možná nejvyšší standart.
Pracoviště je garantováno společností pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Vedoucí lékař je členem českého výboru akupunkturní společnosti a pracoviště má kredit 2. Stupně.