Květen 2007

Radiodiagnostické oddělení a sonografie

7. května 2007 v 22:40 Jednotlivá oddělení nemocnice
Radiodignostické oddělení a sonografie.
Předmětem činnosti oddělení jsou běžná skiaskopická a skiagrafická vyšetření - kontrastní vyšetření jícnu, žaludku, tenkého a tlustého střeva, vylučovací urografie hysterosalpingografie, flebografie, ultrazvukové vyšetření břicha dospělých a dětí, ultrazvukové vyšetření prsních žláz a měkkých částí.
Radiologické oddělení nemocnice má k dispozici vynikající přístroj pro vyšetřování ultrazvukem - digitální širokopásmový přístroj 4. Generace s vysokou rozlišovací schopností od firmy MEDATA. Přístroj je univerzální, má sondy pro všechny aplikační oblasti s automatickou optimalizací frekvence ultrazvuku.
Součástí vybavení radiodiagnostického oddělení je i C-rameno se zařízením umožňujícím digitální substrakci.
Primářka radiodiagnostickéhooddělenía sonografie : MUDR. Dagmar Guzyová
Vedoucí laborantka: Olga Hasmandová
V oddělení pracuje pět kvalifikovaných laborantek
Přístrojové vybavení radiodiagnostického pracoviště je na potřebné úrovni a splňuje podmínky stanovené zákonem č. 18/1997 SB. ze dne 20.12.1996, o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření.
Modernizace některých součástí pracoviště podle požadavků tohoto zákona si vyžádalo nemalé finanční náklady a nemocnice je uhradila z vlastních zdrojů.
Ohlédnutí za minulostí:
MUDR. František Hemelík, primář oddělení TBC, 1955 - 1960
MUDR. Miloš Řehulka, první primář radiodiagnostického oddělení, 1967 - 1968
MUDR. Jaroslav Šír, primář radiodiagnostického oddělení, 1969 - 1991
Josef Kotzman, RTG laborant, 1949 - 1960
Ludmila Sigmundová, vrchní laborantka, 1969 - 1991

Anesteziologicko-resuscitační odělení

5. května 2007 v 22:32 Jednotlivá oddělení nemocnice
Anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO)
Anesteziologické-resuscitační oddělení oddělení nemocnice poskytuje anestezii k diagnostickým a operačním výkonům, zajišťuje resuscitační péči na jednotlivých odděleních nebo v návaznosti na rychlou lékařskou pomoc a léčbu bolesti.
Primářka ARO, která má licenci nutricionisty, zajišťuje konsiliárně problematiku nutriční péče u indikovaných pacientů v nemocnici.
Primářka oddělení: MUDR. Soňa Albrechtová
Zástupce primáře: MUDR. Josef Čikl
Lékaři: MUDR. Jarmila Petreková
MUDR. Jana Vyčítalová
Vrchní sestra: Olga Kloudová
Na oddělení pracují tři zdravotní sestry s atestací ARIP. Stávající technické vybavení oddělení ARO je plně vyhovující.
Ohlédnutí za minulostí
MUDR. Stanislav Horák, zakladatel a první primář oddělení, 1980 - 1994
MUDR. Peter Zvara, primář oddělení, 1994 - 1997
MUDR. Marián Uherko, primář oddělení, 1997 - 1998
MUDR. Jaroslav Ostřižek, primář oddělení, 1998
Vrchní sestra: Rozalia Kunzová, 1980 - 2000

Gynekologicko-porodní oddělení

5. května 2007 v 18:14 Jednotlivá oddělení nemocnice
Gynekologicko-porodní oddělení
Předmětem činnosti oddělení je všeobecná gynekologie, endoskopie, porodnictví, základní prenatální ultrazvuková sonografie, urogynekologie.V nabídce je i alternativní způsob vedení porodu - homeopatika, jiné polohy u porodu, epidurální , anonymní porod.
Primář oddělení: MUDR. Marian Olejník
Zástupce primáře: MUDR. Jaroslav Novotný
Lékaři: MUDR. Romana Hance
MUDR. Michaela Soušková
MUDR. Lada Peterková
MUDR. Věra Růžičková
MUDR. Petr Svoboda
Vrchní sestra: Marie Volková
V roce 2001 pracovalo na oddělení pět lékařů v plném úvazku, třináct středních a jeden nižší zdravotní pracovník a čtyři ostatní zaměstnanci.
Oddělení má dva CTG přístroje na sledování ozev plodu, ultrazvukový přístroj ATL 9, laparoskop Olympus.
Při gynekologicko-porodním oddělení je zřízen PRENATAL KLUB, ve kterém se budoucí rodiče mají možnost dozvědět vše o průběhu těhotenství, o přípravě na porod, o porodu, šestinedělí, kojení a péči novorozence. Součástí příparvy je i odborně vedený těhotenský tělocvik včetně nácviku dýchání při porodu. Oddělení je přihlášeno do programu BABY Friendly Hospital, jako jedno z prvních oddělení v České republice umožnilo přítomnost partnera při porodu.
Lůžková část oddělení má celkem 22 lůžek, z toho 14 na gynekologickém oddělení a 8 na oddělení porodním.
Snižováním počtu porodů je již několik let celorepublikovým trendem, ale nižší počet porodů na druhé straně umožňuje zvýšit individuální péči o matku a dítě. Oddělení má velmi dobrou pověst a ta mu zajišťuje klientelu z širší oblasti než je spádová.
V hodnocení všech 116 porodnic v republice, prováděném občanským sdružením Aperio, se rýmařovská nemocnice umístila ve skupině porodnic na třetím místě.
V rámci gynekologické ambulance pracují specializované poradny: klimakterická, prenatální, urogynekologická a poradna pro antikoncepci.
Ohlédnutí za minulostí
MUDR. Vladimír Bastl, první primář samostatného gynekologicko-porodního oddělení, 1951 - 1964
MUDR. Miloš Pavelka, primář oddělení, 1964 - 1986
MUDR. Věra Růžičková, pověřená vedením oddělení, 1986 - 1989
Lékaři:
MUDR. Milíč Staněk MUDR. Marianna Hájková
MUDR. František Gremlica MUDR. Jiří Prachař
MUDR. Milada Šírová MUDR. Vojtěch Dadej
Vrchní sestry:
Řádová sestra Caja, Jiřina Křičková, Olga Spurná
MUDR. Josef Novotný

Dětské oddělení

5. května 2007 v 0:09 Jednotlivá oddělení nemocnice
Dětské a novorozenecké oddělení
Předmětem činnosti oddělení je všeobecná pediatrie, imunoalergologie a pneumologie. Dětské oddělení nacházející se v samostatné budově, bylo z důvodu nutné rekonstrukce k 1. Dubnu 2001 uzavřeno, nicméně ambulantní péče a léčení dětských pacientů v omezeném rozsahu probíhá v rámci hlavních činností nemocnice nadále. Po dokončení rekonstrukce bude v druhé polovině roku 2002 zřízeno moderní dětské oddělení s možností hospitalizace matek s dítětem. Novorozenecké oddělení s osmi lůžky je umístěno v hlavní budově přímo u porodnice a pokračuje v návaznosti na porodnici ve standartním provozu.
Primář oddělení: MUDR. Alexandr Tomeš-Podkujko
Lékaři:
MUDR. Tatiana Gvozdiková
MUDR. Aranka Konečná
Vrchní sestra: Petra Zlámalová
V roce 2002 pracovali na oddělení 3 lékaři, 13 zdravotních sester a 3 jako nižší zdravotní personál. Dosavadní oddělení mělo dvě části: část velkých dětí a část kojenci. Od roku 1991 byly s kojenci a malými dětmi hospitalizovány i matky.
V lůžkové části byl počet lůžek z třiceti dvou v roce 2002 snížen na dvacet, z toho bylo osum na novorozeneckém oddělení.
Ambulance zajišťuje péči o pacienty s obecnými nemocemi dětského věku. Zabývá se všeobecnou pediatrií a pneumologií. Dále taky působí imunoalergologická ambulance.
Ohlédnutí za minulostí
MUDR. Aleš Rybka, primář oddělení 1952 - 1989
MUDR. Alexandr Tomeš-Podkujko, primář oddělení 1989 - 1993
MUDR. Pavol Puci, primář oddělení 1993 - 2001
Lékaři:
MUDR. Alena Tichá
MUDR. Bohumila Gremlicová
MUDR. Věra Tomešová
MUDR. Jiřina Kubitová
MUDR. Helena Kurašová
MUDR. Milada Křížková
MUDR. Jana Mattonová
Vrchní sestry:
Eva Karasová
Jiřina Kneblíková